Guest Services

เจ้าหน้าที่ Customer Engagement

 
เพราะ SHOW DC อยากนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด เราจึงเตรียมเจ้าหน้าที่ Customer Engagement มาคอยดูแล ตอบคำถามและให้บริการด้วยรอยยิ้ม ไม่ต้องกลัวว่าจะสื่อสารกันไม่เข้าใจ เพราะเจ้าหน้าที่ Customer Engagement ทั้ง 37 คน สามารถสื่อสารได้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย อังกฤษ จีน รัสเซีย มาเลย์ ญี่ปุ่น และเกาหลี ที่จะคอยช่วยเหลือให้การท่องเที่ยวครั้งนี้ของคุณเต็มไปด้วยความประทับใจ

 

บริการที่จอด พื้นที่จอดรถผู้มาใช้บริการทั่วไป : เปิดตั้งแต่เวลา 09:30 – 22:00 น.

พื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการพื้นที่ Entertainment : เปิดตั้งแต่เวลา 09:30 – 02:00 น.

เพราะเด็กๆ สำคัญกับเรา SHOW DC จึงจัดเตรียมบริการสำหรับเด็กๆ ไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกการช้อปปิ้งและประสบการณ์ความบันเทิงที่ครบครัน  จึงมีห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมในทุกชั้น และบริการรถเข็นสำหรับเด็กที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โซน Atrium

กรณีเด็กพลัดหลงหาย
SHOW DC เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก หากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองพลัดหลงกับบุตรหลาน ขอให้ติดต่อที่ฝ่ายบริหารจัดการ SHOW DC หรือที่จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ในกรณีที่พบเห็นลูกค้าพลัดหลงกับลูกหลานภายใน SHOW DC

» แนะนำลูกค้าย้อนกลับไป ณ บริเวณที่พลัดหลงกับลูกหลาน
» ติดต่อฝ่ายบริหารจัดการ SHOW DC, เจ้าหน้าที่ Customer Engagement หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยแจ้งรายละเอียด ลักษณะรูปพรรณสัณฐานของเด็ก แบบและสีเสื้อผ้าที่สวมใส่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผ่านระบบประกาศภายใน SHOW DC ทันที พร้อมทั้งให้ตรวจสอบจากเทปบันทึกของกล้องวงจรปิด
» รีบแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำการบริเวณรอบๆ ทางเข้า-ออกในแต่ละจุด
 
To make tourists’ visits easy, enjoyable and memorable, SHOW DC serves their needs with key facilities and services such as:- 

BANGKOK TOURIST LOUNGE 
Tourist Information Center with multi-language customer assistance 
Police Tourist Center 
Shower room facilities 
Luggage locker with packing facilities 
Currency Exchange Counters 
Courier Services counters 
Telecommunication service counters
Free Wi Fi 
Prayer Room 
Tour guide and driver lounge 
100 parking spaces for tourist buses 
1,200 parking spaces for cars/vans
Shuttle services from selected BTS/MRT stations and hotels to SHOW DC and airports
 

» ลานจอดรถ SHOW DC ถูกจัดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ 
» เวลาการให้บริการลานจอดรถสำหรับลูกค้า ดังนี้
พื้นที่จอดรถผู้มาใช้บริการทั่วไป :
ชั้นใต้ดิน  ชั้น 2 และ 3 เปิดตั้งแต่เวลา 09:30 – 22:00 น.
พื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการพื้นที่ Entertainment:
ชั้นใต้ดิน  ชั้น 2 และ 3 เปิดตั้งแต่เวลา 09:30 – 02:00 น.

ระเบียบการใช้ลานจอดรถ
» ฝ่ายบริหารจัดการ SHOW DC สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้รถยนต์ที่สูงเกิน 2 เมตรเข้าจอดในอาคาร
» ลานจอดรถเปิดให้สำหรับลูกค้าทั่วไปตั้งแต่เวลา 09.30 - 22.30 น. สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ Entertainment Zone ขอให้จอดภายในบริเวณพื้นที่ที่จัดไว้
» ไม่อนุญาตให้จอดรถค้างคืน 
» ฝ่ายบริหารจัดการ SHOW DC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการตักเตือน หรือบังคับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของลานจอดรถ
» ฝ่ายบริหารจัดการ SHOW DC ได้จัดให้มีลานจอดรถมิใช่เพื่อการอื่นๆ แต่ด้วยวัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อการจอดรถเท่านั้น   ฝ่ายบริหารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของรถที่เข้ามาจอดภายในอาคาร
» ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ลานจอดรถสำหรับการฝึกขับรถ และห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการก่อกวนความสงบของสาธารณะชนภายในอาคาร 
» ไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำการซ่อมแซม  ประกอบรถยนต์  หรือทำความสะอาดรถภายในลานจอดรถ

ค่าบริการจอดรถยนต์ทั่วไป
» รถยนต์ที่จะเข้ามาจอดภายในลานจอดรถจะต้องรับบัตรจอดรถจากเครื่องออกบัตร ณ จุดทางเข้าลานจอดรถ โดยให้เก็บบัตรจอดรถไว้กับตัวตลอดเวลา และคืนเมื่อออกจากอาคาร 
» 3 (สาม) ชั่วโมงแรก ฟรีค่าบริการ
» หากจอดเกินกว่า 3 (สาม) ชั่วโมง คิดค่าบริการชั่วโมงละ 30.-บาท (เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง)
» กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 500.-บาทต่อบัตร ยังไม่รวมค่าจอดรถที่อัตราชั่วโมงละ 30.-บาท และจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของรถ
ค่าบริการจอดรถจักรยานยนต์ 
» รับบัตรจอดรถ ณ จุดรับบัตร
» 3 (สาม) ชั่วโมงแรกฟรีค่าบริการ
» หลังจาก 3 (สาม) ชั่วโมงคิดค่าจอดรถ 20.-บาทต่อชั่วโมง ไม่รวม 3 ชั่วโมงแรก (เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง)
» กรณีทำบัตรชำรุดหรือสูญหาย จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 500.-บาท ยังไม่รวมค่าจอดรถที่อัตราชั่วโมงละ 20.-บาท และจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของรถ