เนื่องด้วยสถานการ์ณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน ทาง SHOW DC ขอยกเลิก SHOW DC Art&Cooking Class ออกไปจนกว่าสถานการ์ณจะคลี่คลาย ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าสามาถย้ายคลาสเรียนที่ลงทะเบียนไว้เมื่อคลาสเรียนกลับมาเปิดสอนตามปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-111-5555 หรือ inbox SHOW DC

วันที่ประกาศ 17-03-2020

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกค้าแสดงใบเสร็จ 500.-* จากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้า โชว์ ดีซี
ฟรี เข้าร่วมสนุกฝึกทักษะและพัฒนาการของเด็กๆกับ บ้านสลัดศิลป์ โรงเรียนสอนศิลปะและทำอาหารในเชิงสร้างสรรรค์ เสริมสร้างพัฒนาการ จินตนาการและความคิดเชิงบวกผ่านการทำงานหลายรูปแบบ

🗓 เริ่ม วันนี้เป็นต้นไป ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น
⏰ 2 รอบ ต่อ 1 วัน 13.00 – 14.30 และ 15.30 – 17.00
✏️ จำกัด 20 คนต่อวัน มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน
📍 SHOW DC ชั้น 2

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
– *จำกัด 2 สิทธิ์ / ท่าน / วัน
– สามารถรวบรวมใบเสร็จได้
– ใบเสร็จจะต้องเป็นวันเดียวกับวันที่ทำการลงทะเบียนเท่านั้น
– ใบเสร็จหนึ่งใบสามารถใช้ร่วมกิจกรรมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
– บิลเงินสด ไม่สามารถใช้ร่วมรายการได้
– ใบเสร็จจาก Food Street ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
– หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มาแสดงตนเพื่อลงทะเบียนอย่างน้อย 10 นาทีก่อนการเริ่มคลาส ทางโชว์ ดีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกและให้สิทธิ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นต่อไป
– โชว์ ดีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1

How to join the art class:
Present receipt of 500.-* from participating store at SHOW DC
Join Free SHOW DC Art and Cooking Class by Ban Saladsil, the school of art and cooking that engage in creativity, child development and positive thinking through various forms of work

*Pre-register and check on Art class schedule at information counter 1st floor
**The participants must show up for register at least 10 minutes before the class start at SHOW DC Art and Cooking Class by Ban Saladsil, 2nd floor in front of Atrium escalator.

Terms & Conditions
– *Limit 2 classes / person / day
– The receipt can be accumulated.
– The date indicated in the receipt must be the same date to pre-register.
– Receipts can be redeemed only one time.
– Written cash receipts cannot be used in this event.
– Food Street receipts cannot be used in this event.
– If the participants does not show up to sign in at least 10 minutes before the class start, SHOW DC
reserves the right to cancel and give the seat to the waiting list customers.
– SHOW DC reserves the right to change the conditions without prior notice.
– See more Terms & Conditions at Information Counter 1st Floor