ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. และปิดบริการร้านค้าบางส่วนชั่วคราวตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี มีความห่วงใยใส่ใจความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน พร้อมมาตรการด้านสุขอนามัยสูงสุดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรนา
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในความร่วมมืออย่างดียิ่งเสมอ เราจะร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติไวรัส Covid-19 นี้ไปด้วยกัน