ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19  

เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33

สำนักงานประกันสังคมตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้ว (ไม่มี Walk-in) ให้บริการที่ศูนย์การค้า SHOW DC ชั้น 1 (ฝั่ง Tourist Lounge) ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. – 13 สิงหาคม นี้

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ + ปากกา
2. เอกสารนัด / ข้อความที่แจ้งนัดรับวัคซีน

ขั้นตอนก่อนเข้ารับการฉีด
1. ลงทะเบียน
2.วัดความดัน ประเมินความเสี่ยง
3. รอฉีดวัคซีน
4. ฉีดวัคซีน
5. นั่งสังเกตอาการ
6. รับใบรับรองการฉีดวัคซีน

เพื่อความสะดวกและลดความแออัด ขอความกรุณาทุกท่านมาตามเวลานัด
ขอบคุณค่ะ

#covid19 #covidvaccine #ม33 #ผู้ประกันตน #ประกันสังคม #โควิด19

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19  

เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33

สำนักงานประกันสังคมตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้ว (ไม่มี Walk-in) ให้บริการที่ศูนย์การค้า SHOW DC ชั้น 1 (ฝั่ง Tourist Lounge) ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. – 13 สิงหาคม นี้

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ + ปากกา
2. เอกสารนัด / ข้อความที่แจ้งนัดรับวัคซีน

ขั้นตอนก่อนเข้ารับการฉีด
1. ลงทะเบียน
2.วัดความดัน ประเมินความเสี่ยง
3. รอฉีดวัคซีน
4. ฉีดวัคซีน
5. นั่งสังเกตอาการ
6. รับใบรับรองการฉีดวัคซีน

เพื่อความสะดวกและลดความแออัด ขอความกรุณาทุกท่านมาตามเวลานัด
ขอบคุณค่ะ

#covid19 #covidvaccine #ม33 #ผู้ประกันตน #ประกันสังคม #โควิด19