ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลปิยะเวท

ให้บริการที่ Studio9 ชั้น 1, SHOW DC

ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลปิยะเวท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้ว 

ให้บริการที่ Studio9 ชั้น 1, SHOW DC (ไม่มีบริการ walk-in)

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ + ปากกา

2. เอกสารนัด / ข้อความที่แจ้งนัดรับวัคซีน

ตามขั้นตอนก่อนเข้ารับการฉีด

1. กรอกเอกสารคัดกรอง

2. รอวัดความดันและอุณหภูมิ

3. ฉีดวัคซีน

4. นั่งพักสังเกตุอาการ

ขอบคุณค่ะ

#covid19 #piyavatehospital #covidvaccine #ม33 #ผู้ประกันตน 

#ประกันสังคม #โควิด19