ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

After Rain

Floor 1 RF-150-151

Gangnam Ramen

Floor 1 RP-103-104

KIMCHI BUS

Floor 1 RF-146

Gloria Jean's Coffee

Floor 1 RP-142

Idol Live Café

Floor 1 RP-144 - RF-145

Rice Baga

Floor 1 OP-103

By GRACE Cafe

Floor 1 RF-140-141

Seoul Between Bangkok

Floor 1 RF-147, RF-148

After Dark Sports Bar

Floor 1 RF-149

McDonald’s

Floor 1 RF-126,136-137

STAR BUCKS

Floor 1 RP-134-135

Utsav

Floor 5

FOOD STREET

Floor 5

Siamrunjuan

Floor 5

Olino Crepe & Tea

Floor 3 OP-312