โปรโมชั่น  HAPPY CHINESE NEW YEAR 


ต่อที่ 1* ช้อปครบทุก 500 บาท แลกรับ SHOW DC lucky bag
( ถุง SHOW DC 1 ถุง และเครื่องรางนำโชค 2 ชิ้น )
ต่อที่ 2** รับ Cash Voucher เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
ช้อปครบ 1,500 บาท รับ Cash voucher 100 บาท
ช้อปครบ 3,000 บาท รับ Cash voucher 200 บาท
ช้อปครบ 5,000 บาท รับ Cash voucher 300 บาท
เงื่อนไข
*จำกัด สูงสุด 20 เซท / ท่าน / วัน
**สูงสุด 300 บาท cash voucher / ท่าน / วัน (Cash Voucher มีจำนวนจำกัด)
– สามารถรวบรวมใบเสร็จได้ภายในวันเดียวกันจากร้านค้าในศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ที่มีใบเสร็จ
– ใบเสร็จจะต้องเป็นวันเดียวกับวันที่ใช้สิทธิ์เท่านั้น
– ใบเสร็จสามารถใช้ร่วมกิจกรรม และแลกรับของรางวัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
– บิลเงินสด ไม่สามารถใช้ร่วมรายการได้
– พนักงาน และครอบครัว (สามี/ภรรยา, บิดา/มารดา, พี่/น้อง, หรือบุตร) ของพนักงานของโชว์ ดีซี บริษัทในเครือ พนักงานร้านค้า และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับแลกรางวัล 30 นาทีก่อนศูนย์การค้าปิดทำการ
– SHOW DC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งคำตัดสินของ SHOW DC ถือเป็นที่สิ้นสุด
– ลูกค้าที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเป็นอย่างดีและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น