ขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ. ปิยะเวท

ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลปิยะเวท​ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้ว​ ให้บริการที่ Studio9 ชั้น​ 1, SHOW DC (ไม่มีบริการ walk-in)


เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ + ปากกา
2. เอกสารนัด / ข้อความที่แจ้งนัดรับวัคซีน

ขั้นตอนก่อนเข้ารับการฉีด
1. กรอกเอกสารคัดกรอง
2. รอวัดความดันและอุณหภูมิ
3. ฉีดวัคซีน
4. นั่งพักสังเกตุอาการ

ขอบคุณค่ะ
#covid19 #piyavatehospital #covidvaccine #โควิด19