บริการ

 

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 ที่ SHOW DC เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายและปลอดภัยเมื่อมาเยี่ยมเยียนเรา 

ประชามสัมพันธ์

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก

รถเข็ญเด็กทารก

ฟรี WiFi

จุดรับส่ง

ห้องสวดมนต์ Bangkok Tourist Lounge ชั้น 1

รถเข็ญ

ห้องน้ำผู้พิการ

ที่จอดรถผู้พิการ

ลานจอดรถ
06:00am -24:00 hrs

เงื่อนไขการใช้บริการจอดรถ

1.  ห้ามจอดรถเกินเวลา 01:00น .ปรับ 1,000 บาท ต่อคัน ต่อวัน
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ยานพาหนะและทรัพย์สินใดๆภายในรถทั้งสิ้น