บริการ

 

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 ที่ SHOW DC เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายและปลอดภัยเมื่อมาเยี่ยมเยียนเรา 

ประชาสัมพันธ์

บริการห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
สำหรับเด็ก

บริการรถเข็น
สำหรับเด็ก

บริการอินเตอร์เน็ต
ฟรี WiFi

จุดรับส่ง

บริการรถเข็น
สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

บริการห้องน้ำ
สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

บริการที่จอดรถ
สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ลานจอดรถ
เวลา 06.00-24.00 น.

เงื่อนไขการใช้บริการจอดรถ

1.  จอดรถไม่เกิน 24.00 น. หากจอดเกินกำหนดหรือจอดค้างคืน ปรับ 1,000 บาท / คัน / วัน
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ยานพาหนะและทรัพย์สินใด ๆ ภายในรถทั้งสิ้น