ร้านค้า

ชั้น 1

Rice Baga

Floor 1 OP-103

Gloria Jean's Coffees

Floor 1 RP-142

McDonald’s

Floor 1 RF-126,136-137

STARBUCKS COFFEE

Floor 1 RP-134-135

Seoul Between Bangkok

Floor 1 RF-147, RF-148

FLOOR 2

CU Clothes-Op temporary

Floor 2 OP-216-OP-217

Turntable one

Floor 2 RP-237

IDENTITY

Floor 2

AR-GO

Floor 2

FLOOR 3

B2B Fitting Golf

Floor 3 RP-334

Hanami Golf

Floor 3 OP 350-1

KS Sport

Floor 3 OP 350-2

Albedo

Floor 2 OP-212

LOUDMOUTH

Floor 3 RP 343

KASCO

Floor 3 RP RP 339

FLOOR 4

BLUESPHERE

Floor 4

TCG ENTERTAINMENT

Floor 4 RP 401-403

TOP MODEL Thailand

Floor 4 RP 40-410

FLOOR 5

Pranaa FOOD for Life

Floor 5 RF 539 540

FITWHEY GYM

Floor 5 AM 501

FLOOR 6

SHOW DC HALL

Floor 6 AC 603

Ultra Arena

Floor 6 AC 602