ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 11.00 – 20.00 น. พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ
ร้านค้าที่ปิดให้บริการชั่วคราว
ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
Fitwhey Gym
TCG Academy
TOP MODEL
SHOW DC HALL
ขอออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
#SHOWDC #Safertogether #Covid19 #โควิด19