ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี เปิดให้บริการทุกวันเวลา 11.00 – 19.00 น.

(เฉพาะธุรกิจที่ภาครัฐกำหนด จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

ธุรกิจที่เปิดให้บริการ

1. ศูนย์ฉีดวัคซีน

2. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (เฉพาะซื้อกลับไปบริโภคเท่านั้น)

3. ร้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์การก่อสร้าง

4. สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

SHOW DC will be partially closed start from 12-31 July 2021 or 

until further restrictions are required by the government.

 Operating Hours 11.00 – 19.00hrs.

OPEN BUSINESS


1. Vaccination center,


2. Food and beverage outlets continue to operate for

 takeaway and delivery services.


3.Hand tools and equipment shop


4. Goods and product for consumption

We are sorry for any inconvenience