UNCONDITIONAL LOVE คือความรักที่ไม่มีข้อจำกัด หรือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และ สมบูรณ์แบบ โดยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี้สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ สองประเด็น คือทาง ประสาทวิทยา และ ทางศาสนา ทางประสาทวิทยากล่าวว่าความรักแบ่งเป็นสองแบบ แบบแรกคือความรักโรแมนติก และแบบที่สองคือ ความรักจากแม่ (หรือรักอย่างไม่มีเงื่อนไข) ในขณะที่ศาสนาก็มองความรัก แบบเมตตาให้ผู้อื่นมีความสุข ด้วยความคิดที่ว่าผู้อื่นนั้นก็เกิดมาจากแม่เดียวกัน จึงพึงปฏิบัติมอบความรัก ปรารถนาให้เค้ามีความสุข
นิทรรศการภาพวาดนี้ จึงเกิดด้วยความร่วมมือกันของ ศิลปินหลายคน ที่สร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดเรื่องราวออกมาตามความรู้สึกของแต่ละคน ด้วยเทคนิคการสร้างงานศิลปะของศิลปินหลายคนก็ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความถนัด “รักอย่างไม่มีเงื่อนไข” จึงเป็นนิทรรศการที่อยากให้ผู้ชม ได้เห็นมุมมองต่างๆ ผ่านงานที่จัดแสดงครั้งนี้

จัดแสดงที่ SHOW DC ชั้น 1 ด้านหน้า Starbucks
ระยะเวลา 23 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2563
** ไม่มีค่าใช้จ่าย